Entré och trapphus

FÖR BOENDE

Entré och trapphus

Entré och trapphus

Hissar - OBS! Viktig information

Vi utför löpande service på våra hissar och de inspekteras varje år av ett oberoende inspektionsföretag enligt rådande lagkrav.

Vårt hissföretag har dock uppmärksammat Brf Räfsan om att det har förekommit hissolyckor med hissar som har en konstruktion som liknar vår.  Olyckorna har skett när barn har lekt med hissarna eller har åkt ensamma och fastnat mellan själva hissdörren och korgdörren till hissen. Hissarna har varit godkända och besiktade på samma sätt som våra. 


Vi vill informera om att:

  • Föräldrar ansvarar för sina barn.
  • Det är viktigt att vuxna tydliggör för barn att hissarna inte är någon lekplats, och att man om man använder dem på fel sätt kan bli skadad.
  • Barn bör inte själva leka eller vistas i trapphus och hissar. 
  • Barn som inte har den mognad som krävs bör inte heller åka hiss på egen hand. 


Entréer och trapphus

I trapphusen får vi p g a brandrisk eller vid brandutrymningsskäl, vare sig ställa saker eller lämna brännbart material, t ex tidningar, kartonger o d.


Nycklar och portkod

Portkoden fungerar 06.00 - 23.00.

Övrig tid öppnas dörrarna med nyckel. Kontakta styrelsen om du behöver flera nycklar.


Trappstädning

En gång i veckan städas trapphus och entréer. Har du synpunkter - kontakta någon i styrelsen.